Proiectare constructii civile - Legislatie in constructii, Stiri, Noutati
Meniu menu
zpc

ZEN PROIECT CONSULTING SRL

STIRI / NOUTATI!

Panou organizare de santier - Generare gratuita
Va prezentam o aplicatie WEB, care genereaza automat, Panoul de organizare de santier, in format PDF. Cu acest fisier, va puteti prezenta la orice centru de printare si sa imprimati fisierul in format A1 pe poliplan.
Aplicatie panou organizare de santier (BETA!)

Aparitii
NP112-2014 - Valabil de la 01.01.2015

Taxa de PUBLICITATE - Constanta (Taxa pentru serviciile de reclams si publicitate)
De curand in Constanta, s-a introdus o taxa de publicitate pentru afisarea panourilor, obligatorii, de organizare de santier si identificare a santierului. Inainte de a depune Anuntul de incepere a lucrarilor, la Primarie, la biroul 2, trebuie mers si achitat o taxa de publicitate la biroul 4. Taxa este modica de cca 20lei / an, sau 1.5lei pe luna.

Atentie DIRIGINTI SANTIER Pana pe data de 30.01.2014 trebuie depus la sediu ISC, "Registrul de evidenta a activitatii de diriginte de santieri" (descarca aici), Cerere tip de la sediu ISC (descarca aici), Copie dupa buletin.

Conform legii 50/1991, art.11, NU ESTE NEVOIE DE PROIECT pentru urmatoarele lucrari:
Se pot executa fara autorizatie de construire urmatoarele lucrari care nu modifica structura de rezistenta, caracteristicile initiale ale constructiilor sau aspectul arhitectural al acestora:
a) reparatii la imprejmuiri, acoperisuri, invelitori sau terase, atunci cand nu se schimba forma acestora si materialele din care sunt executate;
b) reparatii si inlocuiri de tamplarie interioara si exterioara, daca se pastreaza forma, dimensiunile golurilor si tamplariei, inclusiv in situatia in care se schimba materialele din care sunt realizate respectivele lucrari, cu exceptia cladirilor declarate monumente istorice, in conditiile legii;
c) reparatii si inlocuiri de sobe de incalzit;
d) zugraveli si vopsitorii interioare;
e) zugraveli si vopsitorii exterioare, daca nu se modifica elementele de fatada si culorile cladirilor;
f) reparatii la instalatiile interioare, la bransamentele si racordurile exterioare, de orice fel, aferente constructiilor, in limitele proprietatii, montarea sistemelor locale de incalzire si de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum si montarea aparatelor individuale de climatizare si/sau de contorizare a consumurilor de utilitati;
g) reparatii si inlocuiri la pardoseli;
h) reparatii si inlocuiri la finisaje interioare si exterioare - tencuieli, placaje, altele asemenea -, la trotuare, la ziduri de sprijin si la scari de acces, fara modificarea calitatii si a aspectului elementelor constructive;
i) lucrari de intretinere la caile de comunicatie si la instalatiile aferente;
j) lucrari de investigare, cercetare, expertizare, conservare si restaurare a componentelor artistice ale constructiilor prevazute la art. 3 lit. b), cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor si al autoritatii administratiei publice judetene sau locale, dupa caz;
k) lucrari de foraje si sondaje geotehnice pentru constructii de importanta normala sau redusa, situate in afara zonelor de protectie instituite pentru zacaminte acvifere;
l) lucrari de constructii funerare subterane si supraterane, cu avizul administratiei cimitirului.
(2) Se pot executa fara autorizatie de construire si lucrari pentru amplasarea de tonete, pupitre acoperite sau inchise, destinate difuzarii si comercializarii presei, cartilor si florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fara fundatii si platforme, precum si fara racorduri si/sau bransamente la utilitati urbane, cu exceptia energiei electrice.
(3) Daca lucrarile prevazute la alin. (1), cu exceptia celor prevazute la lit. e) si j), se executa la constructiile mentionate la art. 3 lit. b), este obligatorie emiterea autorizatiei de construire

-Noile modificari conform Noului Cod Civil, in domeniul proiectarii:
-----Distanta minima intre constructii- Orice constructii, lucrari sau plantatii se pot face de catre proprietarul fondului numai cu respectarea unei distante minime de 60 de cm fata de linia de hotar, daca nu se prevede altfel prin lege sau prin regulamentul de urbanism, astfel încât sa nu se aduca atingere drepturilor proprietarului vecin. Orice derogare de la distanta minima se poate face prin acordul partilor exprimat printr-un înscris autentic. (art. 612)
-----Vederi asupra proprietatii invecinate, deschideri ferestre, etc
--------Nu este permis sa se faca fereastra sau deschidere în zidul comun decât cu acordul proprietarilor. (art.614.)
--------Este obligatorie pastrarea unei distante de cel putin 2 metri intre fondul, îngradit sau neîngradit, apartinând proprietarului vecin si fereastra pentru vedere, balconul ori alte asemenea lucrari ce ar fi orientate catre acest fond. (art.615.1.)
--------Fereastra pentru vedere, balconul ori alte asemenea lucrari neparalele cu linia de hotar spre fondul învecinat sunt interzise la o distanta mai mica de un metru. (art.615.2.)
--------Distanta se calculeaza de la punctul cel mai apropiat de linia de hotar, existent pe fata zidului în care s-a deschis vederea sau, dupa caz, pe linia exterioara a balconului, pâna la linia de hotar. Distanta, si în cazul lucrarilor neparalele, se masoara tot perpendicular, de la punctul cel mai apropiat al lucrarii de linia de hotar si pâna la aceasta linie. (art.615.3.)
--------Dispozitiile art. 615 nu exclud dreptul proprietarului de a-si deschide, fara limita de distanta, ferestre de lumina daca sunt astfel construite încât sa împiedice vederea spre fondul învecinat. (art.616.)

Ce sunt "Anexele gospodaresti". (cf. legea 50/1991)
Constructiile cu caracter definitiv sau provizoriu, menite sa adaposteasca activitati specifice, complementare functiunii de locuire, care, prin amplasarea in vecinatatea locuintei, alcatuiesc impreuna cu aceasta o unitate functionala distincta. In categoria anexelor gospodaresti, de regula in mediul rural, sunt cuprinse: bucatarii de vara, grajduri pentru animale mari, patule, magazii, depozite si altele asemenea. In mod similar, sunt asimilabile notiunii de anexe gospodaresti si garajele, serele, piscinele si altele asemenea.

Ce sunt "Constructiile cu caracter provizoriu" (cf. legea 50/1991)
Constructiile autorizate ca atare, indiferent de natura materialelor utilizate, care, prin specificul functiunii adapostite ori datorita cerintelor urbanistice impuse de autoritatea publica, au o durata de existenta limitata, precizata si prin autorizatia de construire. De regula, constructiile cu caracter provizoriu se realizeaza din materiale si alcatuiri care permit demontarea rapida in vederea aducerii terenului la starea initiala (confectii metalice, piese de cherestea, materiale plastice ori altele asemenea) si sunt de dimensiuni reduse. Din categoria constructiilor cu caracter provizoriu fac parte: chioscuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe caile si in spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, copertine, pergole ori altele asemenea. In sensul prezentei legi realizarea constructiilor provizorii se autorizeaza in aceleasi conditii in care se autorizeaza constructiile definitive. Legea 10

 

"Lumea poate fi salvata prin arta, artistul face, in fond, jucarii pentru oamenii mari."
Constantin Brancusi