Proiectare constructii civile - Obtinere avize, depunere avize, intocmire documentatii.
Meniu menu
zpc

ZEN PROIECT CONSULTING SRL

Documentatie pentru obtinerea avizelor
Documentatia este valabila doar pentru CONSTANTA


Prelungire Autorizatie Construire / Desfiintare

!Atentie! - Se depune cu cel mult 15 zile inainte de expirarea termenului de valabilitate

 • Cerete tip
 • Memoriu justificativ privind prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire / desfiintare, intocmit si semnat de proiectant / arhitect
 • Partea desenata, vizata spre neschimbare din autorizatie, in doua exemplare, datate, semnate si stampilate in original de arhitect, pe care se vor evidentia color lucrarilor executate si cele ramase de executat
 • Autorizatia de construire / desfiintare in ORIGINAL
 • Anunt la primarie de incepere a lucrarilor
 • Documentul privind achitarea taxei, reprezentand 30% din taxa initiala

 • -documentatia se depune in dosar cu sina

LOCATIE DEPUNERE >ARATA IN GOOGLE MAPS<

-program depunere biroul 2:
L-Vi -> 8.30 - 16.30

    Taxa perceputa de institutie: 30% din valoarea platita initial la autorizare

Pentru a tine informatia actuala va rugam sa ne ajutati cu 5* pe Google

 

Aviz D.S.P. (directia sanatate publica)
 • Cerete tip
 • Certificat de Urbanim (CU)
 • plan de situatie de la CU
 • plan de incadrare in zona de la CU
 • memoriu arhitectura
 • planuri arhitectura (plan nivel cu functiuni specificate, sectiuni, fatade)
 • CUI (pentru firma) / Buletin (pers fizica)
 • act proprietate
 • aviz RAJA
 • aviz ENEL

 • -documentatia se depune in copie xerox in dosar
  -la ridicare trebuie imputernicire

  Toate planurile trebuiesc semnate si stampilate CONFORM CU ORIGINALUL

!Atentie! - In situatia in care prin CU se cere 'fosa septica', atunci avizul DSP consta intr-o negatie. Cererea se depune la sediu, cu o copie dupa CU si fara sa se plateasca taxa.

LOCATIE DEPUNERE >ARATA IN GOOGLE MAPS<
SITE INSTITUTIE >AICI<
TEL: 0241.481.613

-program depunere:
L-J -> 8.30 - 15.00
V -> 8.30 - 11.00

-program ridicare:
L-J -> 14.00 - 16.00

  Taxa perceputa de institutie: 200lei + 50lei la urgenta

 

Aviz RAJA
 • Cerete tip
 • Act de proprietate + intabulare + extras carte funciara
 • Certificat de Urbanim (CU)
 • Memoriu (de la CU)
 • plan de situatie de la CU (2 exemplare)
 • plan de incadrare in zona de la CU (2 exemplare)
 • cadastru
 • copie buletin
 • -documentatia se depune in copie xerox in dosar

  -program depunere/ ridicare: L- J -> 9.00 - 13.00

  -taxa: 225lei

LOCATIE DEPUNERE (Constanta)>ARATA IN GOOGLE MAPS<
SITE INSTITUTIE >AICI<
PENTRU ALTE LOCALITATI ALE CONSTANTEI >AICI<
Telefon: 0241.486.517 (Cnstanta)

    Taxa perceputa de institutie: 173lei

 

Aviz TELEFONIZARE
 • Cerete tip (download)
 • Certificat de Urbanim (CU)
 • plan de situatie de la CU (2 exemplare)
 • plan de incadrare in zona de la CU (1 exemplar)
 • memoriu arhitectura (de la CU)
 • -documentatia se depune in copie xerox in folie

LOCATIE DEPUNERE >ARATA IN GOOGLE MAPS<
SITE INSTITUTIE >AICI<
INFORMATII SUPLIMENTARE >AICI<

    Taxa perceputa de institutie: 350lei

 

Aviz ENEL
 • Cerete tip
 • Certificat de Urbanism (CU)
 • plan de situatie de la CU cu coordonate STEREO 70 (2 exemplare)
 • plan de incadrare in zona de la CU (2 exemplare)
 • CUI (in cazul firmelor)
 • copie carte identitate
 • -documentatia se depune in copie xerox in folie
  -la ridicare documentatie este nevoie de 'imputernicire notariala !'

LOCATIE DEPUNERE >ARATA IN GOOGLE MAPS<
SITE INSTITUTIE >AICI<

    Taxa perceputa de institutie: 120lei

 

Aviz CONGAZ ( DISTRIGAZ SUD RETELE )
 • Cerete tip >download<
 • Solicitare tip
 • Act de proprietate, intabulare, extras cf., cadastru
 • Memoriu prezentare (memoriu general de la CU)
 • Certificat de Urbanim (CU)
 • plan de situatie de la CU (2 exemplare)
 • plan de incadrare in zona de la CU (1 exemplare)
 • CUI (in cazul firmelor)
 • copie carte identitate
 • -documentatia se depune in copie xerox in folie
  -ridicare avize (12.00 - 15.00) // telefon: 0241/480.629

LOCATIE DEPUNERE >ARATA IN GOOGLE MAPS<
SITE INSTITUTIE / DETALII SUPLIMENTARE >AICI<

    Taxa perceputa de institutie: 190 - 370lei (in functie de suprafata)

 

Aviz MEDIU
 • Cerete tip
 • Memoriu tip (atentie model nou)
 • Certificat de Urbanim (CU)
 • plan de situatie de la CU (1 exemplare)
 • plan de incadrare in zona de la CU (1 exemplare)
 • CUI (in cazul firmelor)
 • copie carte identitate
 • -documentatia se depune in copie xerox in folie
  -la ridicare trebuie imputernicire tip (nu trebuie notariala)
  -relatii cu publicul 0241.54.66.96 sau 0241.54.65.96 - interior - 1, sau vezi mai jos "verificare stadiu dosar"
  -program: -primire ( 9.00-13.00) // -ridicare (13.00-15.00)
  -program Vineri: -primire ( 9.00-11.00) // -ridicare (11.00-13.00)
  -Atentie! - Programul se schimba destul de des. Intrebati la telefon care e programul.

LOCATIE DEPUNERE >ARATA IN GOOGLE MAPS<
SITE INSTITUTIE >AICI<
VERIFICARE STADIU DOSAR >AICI<

    Taxa perceputa de institutie: 100lei

 

Extras Carte Funciara (O.C.P.I.)
 • Cerete tip
 • Extras de carte funciara vechi
 • Copie buletin deponent
 • -documentatia se depune in copie xerox in folie
  -ridicarea ora 11.00 - 16.00

LOCATIE DEPUNERE >ARATA IN GOOGLE MAPS<
SITE INSTITUTIE >AICI<

    Taxa perceputa de institutie: 20lei

 

Aviz Cultura
 • Certificat de Urbanism (CU)
 • Act proprietate
 • Planuri de arhitectura cu fatade color
 • Planuri de rezistenta pentru AC
 • Fotografii (daca obiectivul exista)
 • -documentatia se depune in copie xerox in dosar
  -program: 9.00 - 14.00 (Marti, Miercuri)
  -telefon: 0241.613.000

  Atentie! Se poate trimite de la Cultura la Muzeu, pentru urmarirea de santier, unde se va face un contract de urmarire santier, apoi se intoarce la Cultura pentru AVIZ!!

LOCATIE DEPUNERE >ARATA IN GOOGLE MAPS<

    Taxa perceputa de institutie: 1leu/mpSD(persoane fizice) // 5lei/mpSD(firme)

 

Aviz MUZEU
 • Certificat de Urbanism (CU)
 • Plan de situatie
 • Plan de incadrare in zona
 • Memoriu tehnic (cel de la CU)
 • Cadastru (in sistem stereo 70)
 • Plan de fundatii + detalii
 • Studiu geotehnic (obtional)
 • buletin
 • -documentatia se depune in copie xerox in dosar
  -program: 9-14
  -telefon: 0241.618.763

  Atentie! Se poate trimite de la Cultura la Muzeu, pentru urmarirea de santier

LOCATIE DEPUNERE >ARATA IN GOOGLE MAPS<

    Taxa perceputa de institutie: 455lei/zi (se da cam 2-3 zile)

 

Aviz ISC (Inspectoratul de Stat in Constructii)
 • Cerete tip (2 exemplare)
 • Certificat de urbanism + plan situatie + plan incadrare
 • Memoriu rezistenta
 • Expertiza tehnica / Acord proiectant intial (daca este cazul)
 • CUI (in cazul firmelor)
 • Copie carte identitate
 • Dosare pentru DTAC (2 exemplare, semnate, verificate, etc)

-la ridicare trebuie imputernicire simpla (nu notariala)
- Program ridicare/depunere: L-V (9.00-12.00)

LOCATIE DEPUNERE >ARATA IN GOOGLE MAPS<
SITE INSTITUTIE >AICI<

    Taxa perceputa de institutie: FARA TAXA

 

Aviz POLARIS (moloz)
 • Certificat de urbanism (doar memoriu)
 • Calcul moloz
 • Copie buletin

- Contact: 0241/545596
- Minim 1.5 tone :)

LOCATIE DEPUNERE >ARATA IN GOOGLE MAPS<

    Taxa perceputa de institutie: 68lei / tona pers. fizice -- 91lei/tona pers. jurid

 

Nomenclator stradal
 • Cerere tip
 • Act proprietate
 • Plan de situatie executat de un cadastrist autorizat + 1CD
 • Istoric pe rol fiscal ptr carte <1990

LOCATIE DEPUNERE >City<

    Taxa perceputa de institutie: FARA TAXA

 

Aviz DGC - Iluminat Public
 • Cerere tip
 • Certificat de urbanism
 • Plan de situatie (CU) (2 exemplare)
 • Plan de incadrare (CU) (1 exemplar)
 • Memoriu arhitectura de la CU
 • Poza teren in case se vede toata deschiderea terenului la strada

- Contact: 0241/788.177
- Program ridicare/depunere: Ma (11.00-15.00) / Mi (9.00-13.00) / Jo (9.00-13.00)

LOCATIE DEPUNERE >ARATA IN GOOGLE MAPS<

    Taxa perceputa de institutie: FARA TAXA

 

Aviz Circulatie
 • Cerere tip
 • CUI societate / CI persoane fizice
 • Act de proprietate
 • Certificat de urbanism
 • Memoriu special
 • Plan incadrare in zona
 • Plan circulatie


- Program ridicare/depunere: Ma (11.00-15.00) / Mi (9.00-13.00) / Jo (9.00-13.00)

LOCATIE DEPUNERE >ARATA IN GOOGLE MAPS<

    Taxa perceputa de institutie: FARA TAXA

 

Aviz RDS - RCS
 • Cerere tip
 • CUI societate / CI persoane fizice
 • Act de proprietate + cadastru + intabulare
 • Memoriu Tehnic (CU)
 • Certificat de urbanism
 • Plan de incadrare in zona (1x)
 • Plan de situatie (2x)


- Program depunere: L-J (9.00-11.00)
- Program ridicare: L-J (11.00-13.00)

LOCATIE DEPUNERE >ARATA IN GOOGLE MAPS<

INFORMATII: 0341400436

    Taxa perceputa de institutie: 100lei

 

Aviz COMPET
 • Cerere tip
 • Certificat de urbanism
 • Memoriu (CU)
 • Plan de incadrare in zona (1x)
 • Plan de situatie (2x)
 • Act de proprietate


- Persoana contact: 0723557167 - Tudor Tiberiu

LOCATIE DEPUNERE >LOCATIE GOOGLE<

    Taxa perceputa de institutie: 528lei

 

Viza cadastru PMC
 • Cerere tip
 • Act de proprietate (copie LEGALIZATA)
 • Copie legalizata cadastru (conform cu originalul, se obtine de la OCPI)
 • Copie intabulare
 • Extras de carte funciara
 • Certificat de urbanism + anexe
 • 3 planuri de situatie + 1 CD (intocmite de un cadastrist autorizat)

- Se depuna la City

 

    Taxa perceputa de institutie: FARA TAXA

 

Cadastru - Conform cu originalul (pentru viza PMC)
 • Cerere tip
 • Buletin
 • Cadastru

- Se depuna la OCPI
-Durata de rezolvare 2 zile


    Taxa perceputa de institutie: 10 lei


Avizare Program faze determinante la ISC
 • Cerere tip (2 exemplare)
 • Program de faze (semnat de proiectamt, diriginte, RTE si verificator proiecte)(copie)
 • Memoriu rezistenta (copie)
 • Formular tip cu participantii la lucrare

- Se depuna la ISC Constanta
-Fara taxa


 

 

"Lumea poate fi salvata prin arta, artistul face, in fond, jucarii pentru oamenii mari."
Constantin Brancusi